Aktiviti 1. Program Keusahawanan bersama Rakan Digital (Perniagaan di Shopee bersama Usahawan Tempatan)

 Tarikh  : 28 Januari 2023
 Masa  : 10:00 am - 1:00 pm
 Lokasi  : PEDi Taman Lendu Bakti
 Peserta  : Usahawan Tempatan

Tujuan

Memperkenalkan perniagaab atas talian menerusi aplikasi Shopee kepada usahawan tempatan.

Aktiviti

Taklimat Shopee. Membuka Kedai Shopee. Mengambil Gambar Produk. Meletakkan Produk di Shopee