KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

(MINISTRY OF WOMEN, FAMILY AND COMMUNITY DEVELOPMENT)

 

SENARAI NGO

BIL

NAMA ORGANISASI

ALAMAT WEB

1 Yayasan Salam Malaysia www.salam.org.my
2 Yayasan Pendidikan & Vokasional Wanita Malaysia (YPVWM) www.ypvwm.com
3 Sisters in Islam www.sisterinislam.org.my
4 Persatuan Wanita Bumiputra Dalam Perniagaan Profesion Malaysia (PENIAGAWATI) www.peniagawati.org.my
5 Persatuan Usahawan Wawasan Wanita Malaysia (WAWASANITA) www.wawasanita.com
6 Pertubuhan Tindakan Wanita Islam Malaysia (PERTIWI) www.pertiwi.org.my
7 Pertubuhan Jemaah Islah Malaysia (JIM) www.jim.org.my
8 Persatuan Peguam Syarie Malaysia www.peguamsyarie.blogspot.com
9 Persatuan Pegawai Syariah Malaysia (PPSM) wwww.ppsm03.tripod.com
10 Persatuan Jaringan Usahawan Wanita Bumiputra Malaysia (WENA) www.wena.org.my
11 Malaysian Chinese Muslim Association (MACMA) www.macma.org.my
12 National Association of Women Entrepreneurs of Malaysia (NAWEM) www.nawem.org.my
13 Islamic Da’wah Foundation Malaysia www.yadim.com.my
14 National Council of Welfare and Social Development Malaysia (MAKPEM) www.ncwsdm.org.my
15 National Council of Women Organization (NCWO) www.ncwo.org.my
16 Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia (LKPIM) www.lkpimsel.gov.my
17 Gabungan Pelajar-pelajar Melayu Semenanjung (GPMS) www.gpms.org.my
18 Gerakan Belia 4B Malaysia www.4bmalaysia.com
19 Dewan Perniagaan Melayu Malaysia www.dpmm.org.my
20 Malaysia Islamic Business Council (DPIM) www.dpim.com.my
21 Dewan Usahawan Industri Desa Malaysia (DUID) www.duid.my
22 All Women’s Action Soceity (AWAM) www.awam.org.my
23 Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) www.abim.org.my
24 HALUAN www.haluan.org.my
25 Ikatan Siswazah Muslim Malaysia www.ismaweb.net
26 Pertubuhan Pertolongan Wanita www.wao.org.my